Lord of the ring

Födda / Born
2010-03-01

 

Sommaren 2012

Sommaren 2012

Sommaren 2012

Feb 2012

Juli 2011

Juli 2011

Juli 2011

Juli 2011

9 månader

Lordy 9 mån

Lordy 9 mån

Lordy 9 mån

Lordy 9 mån

Lordie har varit på utställning i Belgien

Lordie har varit på utställning i Belgien

Juli 2010

10-07-07

10-07-07

10-07-07

8 veckor / 8 week

7 veckor / 7 week

6 veckor

5 veckor

4 veckor

 3 veckor

2 veckor

2 dagar

Webbmaster Boris Lööw

Copyright © Boris Lööw